Нормативи і розшифровки вимог, що предявляються до усиновителів та частково до опікунам, вихователям прийомних сімей, патронатным вихователям. Житлово-побутові норми і вимоги

35

Вимоги до усиновителям за житлово-побутовим умовам встановлює пункт 1, статті 127 Сімейного кодексу РФ, і робить неможливим усиновлення для «осіб, які не мають постійного місця проживання, а також житлового приміщення, що відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам».

Усиновлення відрізняється від народження кровного дитини тим, що воно є не тільки особистою справою самого громадянина, але є формою захисту прав дитини, що залишився без піклування батьків, і встановлюється з урахування його інтересів і за принципом відбору кандидатів.

Усиновлена дитина реєструється і проживає на житлоплощі усиновителів. Законодавство не передбачає для усиновлених дітей яких-небудь пільг по наданню йому або його нової сім’ї додаткового житла ні відразу, ні по досягненні повноліття. У зв’язку з цим до громадян, які мають намір усиновити дитину, виникає вимога, щоб вони відразу мали можливість надати дитині житло, що відповідає нікому мінімального соціального стандарту. У Сімейному кодексі не встановлено жорсткі житлові норми, однак такий мінімальний соціальний стандарт прописаний у статтях Житлового кодексу РФ:

Стаття 38. Норма жилої площі
Норма жилої площі встановлюється у розмірі дванадцяти квадратних метрів на одну людину.

Стаття 40, п. 1. Вимоги, що пред’являються до житлових приміщень
Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути впорядковане відповідно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

Стаття 41. Врахування інтересів громадян при наданні житлових приміщень
При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі віком старше дев’яти років, крім подружжя.

Жиле приміщення надається з урахуванням здоров’я громадян та інших заслуговують уваги обставин.

Під житловою площею мається на увазі загальна площа квартири/будинку, що належить родині і використовувана для життя, включаючи: підсобні приміщення, кухню, коридори та інші місця загального користування. Терміни «загальна» і «житлова» площа, якими оперують агентства нерухомості, не є узаконеними. Не включаються в житлову площа — нежитлові приміщення та підсобні будівлі, горища, балкони, сараї і т. п.

Розрахунок припадає на душу метражу здійснюється поділом належить сім’ї усиновлювачів метражу на кількість зареєстрованих на цій площі людей, включаючи майбутньої дитини.

На сьогоднішній день діють загальнофедеральні норми. Регіони не мають права встановлювати більш жорсткі норми в обмежувальної частини, оскільки це було б порушенням конституційних прав громадян.

Перевірка житлово-побутових умов проводиться за формальними ознаками і фактичним станом.

Для уточнення формальних даних усиновителі подають:

  • виписку з будинкової книги
  • копію фінансово-особового рахунку, свідчення або інші документи, що підтверджують права власності на житло, в яких вказані основні параметри квартири/будинку,
  • кількість зареєстрованих на даній житлоплощі людей і хто є власником якоїсь частки житла або відповідальним квартиронаймачем.

Фактична перевірки житлово-побутових умов — обстеження органом опіки та піклування житлово-побутових умов кандидатів. Оскільки бажають взяти дитину в сім’ю не зобов’язані надавати жодних інших довідок, крім зазначених вище, то обстеження є основним елементом перевірки. Обстеження має виявити фактичний стан житла, кількість проживаючих у ньому людей, матеріальне становище сім’ї, санітарний стан, наявність місця для розміщення дитини — місце для занять, сну, ігор, оцінити готовність майбутніх батьків, створити нормальні умови для проживання і розвитку дитини. Фахівці органів опіки, або соціальний педагог школи, громадський інспектор — ці особи можуть проводити обстеження за дорученням ОПП зобов’язані оглянути житло, і дати його оцінку придатності для проживання дитини. При виникненні спірних ситуацій або виявлені серйозні невідповідності санітарним нормам або незадовільного технічного стану органи опіки та піклування мають право залучити для проведення додаткової експертизи стану житлового приміщення спеціальні служби: Санепіднагляд (СЕС), Бюро технічної експертизи (БТІ), Держтехнагляд, Госстройнадзор за свій рахунок і своїми силами, вимагати довідок з цих організацій у усиновлювачів вони права не мають.

Не можуть бути усиновлювачами особи, поживающие в тимчасових будівлях, гуртожитках з тимчасовою реєстрацією і приміщеннях (приватних будинках) визнаних непридатними для постійного проживання в установленому порядку.

Громадяни, які мають власне житло або прописані в одному місці, але фактично проживають за іншою адресою в квартирі/будинку взятих в комерційний найм, оренду (знятій квартирі) мають можливість надати це житло для проведення обстеження та оцінки умов проживання в ньому дитини, якщо укладено договір на тривалий термін або безстроковий. У такому разі додатковою гарантією надійності комерційного найму може служити договір з агентством, зареєстрований у відділеннях державної реєстрації правочинів з майном. У Москві це підрозділи Установи юстиції з державної реєстрації на нерухоме майно та угод з ним.

У випадках, коли сім’ї не вистачає визначених метрів житлової площі або деяких незначних відхилень від санітарних вимог, суд, виходячи з інтересів дитини проживання в сім’ї, може позитивно вирішити питання про усиновлення.

Слід враховувати, що в окремих випадках може знадобитися можливість виділення окремої кімнати дитині, незалежно від наявності потрібного метражу. Такі вимоги виникають при усиновленні, встановленні опіки або створення прийомної сім’ї:

  • дитини у віці 9 років і старше,
  • дитини-інваліда *,
  • ВІЛ інфікованої дитини.

Якщо дитина знаходиться під опікою потрібно враховувати, що дітям-сиротам чи залишилися без піклування батьків, якщо вони не є власниками житлового приміщення або їм не може бути повернута житлова площа, яку вони займали раніше по виходу з-під опіки (піклування) по досягненню повноліття, надається жиле приміщення соціального найму.

* Згідно Ч. 3 ст. 17 Закону україни «Про соціальний захист інвалідів у Російської Федерації» від 20.07.95 №181-ФЗ (Інваліди мають право на додаткову житлову площу у вигляді окремої кімнати згідно з переліком захворювань, затверджується Урядом Російської Федерації). і п. 2, 6, 14 Правил, затверджених постановою Уряду РФ від 27.07.96 Постанова Уряду РФ №214 від 28.02.1996 «Про затвердження переліку захворювань…»

Школа прийомних батьків

Методичні матеріали